Laftetømmer, spetepanel, stavpanel, villmarkspanel, takåser, rundstokk

Laftetømmer

Trevirke av beste kvalitet

Laftetømmer fra Hallingdal, Numedal og andre høytliggende områder i Buskerud.

Seinvokst furu med strenge krav til retthet og avsmalning. Mye malme.

Motormanuell barking unngår oppriving og skader av yteved og forenkler videre bearbeiding.

Laftetømmer med 5″ – 6″ – 7″ og 8″ tykkelse.

Takåser

Jevne, rette og fine stokker med lite kvist og liten avsmalning

Naturens eget produkt, skånsomt barket for å beholde stokkens naturlige overflate og form.

Utplukket tømmer. Jevne, rette og fine stokker med lite kvist og liten avsmalning.

Margskjært og naturlig tørket utendørs, under tak, for å unngå oppsprekking.

Leveres med skjært flate som anlegg for taktro. Møneås sages til på bestilling.

Lengder fra 3,5m til 10m på lager. Kan levere opptil 12m på bestilling.

Tykkelser fra 20 til 40cm toppdiameter.

Kan leveres grovhøvlet på bestilling.

Vi kan hjelpe til med beregning av minimumsstørrelse på åsene.

Kontakt oss nå!