Ål Trelast

Byggematerial og spesialprodukt av furu

Ål Trelast har spesialisert seg på:

  • laftetømmer  • takåser   • rundstokk   • villmarkspanel
  • spetegolv  • stavlaftpanel   • spetepanel   • firkantstolper
  • grove bjelker   • grove spesialdimensjoner
  • andre spesialprodukter av trelast.

Innkjøp av spesialtømmer etter egenutviklet sortimentbeskrivelse sikrer rett kvalitet på råstoffet til våre produkter.

Selskapet har vært i konstant utvikling og omsetter nå egne spesialprodukter for ca seks millioner kroner i året. Per i dag har bedriften syv ansatte med til sammen seks årsverk.

Ål Trelast disponerer et svært fleksibelt produksjonsanlegg med sagbruk, høvleri med tjukkelseshøvel , avretter (planhøvel), fastmontert bordfres og bordkante.

Ferdigstilte produkt

Vi tilbyr delvis monterte og ferdigstilte spesialprodukter etter dine ønsker og behov

Her finner du oss!